@@aghajani@@

>آقاجانی

درباره آقاجانی

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
آقاجانی تاکنون 1 مطلب را ایجاد کرده است.
@@aghajani@@

شهریور 1396

گفتگو با خدا

توسط | 1396/6/31 18:28:05 سه شنبه, 21 شهریور, 1396|بلاگ|

گفتگو با خدا در رویاهایم دیدم که با خدا گفتگو میکنم  خدا پرسید پس تو می خواهی با من گفتگو کنی.؟ من در پاسخش گفتم: اگر وقت دارید.   خدا خندید: وقت من بینهایت است... در ذهنت چیست, که میخواهی از من بپرسی؟  پرسیدم: چه چیز بشر شما را سخت متعجب می سازد.؟ خدا [...]