گفتگو با خدا

توسط |1397/11/22 23:59:38سه شنبه, 21 شهریور, 1396|بلاگ|

گفتگو با خدا در رویاهایم دیدم که با خدا گفتگو میکنم  خدا پرسید پس تو می خواهی با من گفتگو کنی.؟ من در پاسخش گفتم: اگر وقت دارید.   خدا خندید: وقت من بینهایت است... در ذهنت چیست, که میخواهی از من بپرسی؟  پرسیدم: چه چیز بشر شما را سخت متعجب می سازد.؟ خدا [...]