نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر:

🌷مهربانی و محبت ورزیدن و لطف به مردم را پوشش دل خود قرار ده، و با آنان چونان حیوان درّنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری…

📚نهج البلاغه خطبه۵۳