پیامبر رحمت (ص):

🍃اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید.🌹

📚دعائم الاسلام، ج۲، ص۳۲۶🌿