امام باقر عليه السلام:
” … مَن تَمَسَّكَ بِنا لَحِقَ ، مَن
تَخَلَّفَ عَنّا غَرِقَ… ”
هركه به ما چنگ زند به ساحل
نجات رسد و هر كه رهايمان كند
غرق شود.
(شبیه همین جمله از امام علی علیه‌السلام نیز نقل شده است)